westonuk070027.jpg westonuk070026.jpg westonuk070025.jpg westonuk070024.jpg westonuk070023.jpg westonuk070022.jpg westonuk070021.jpg
SLA CHARGERS
TAMIYA / NIKKO / KYOSHO CHARGERS
TX / RX CHARGERS
..........Back
westonuk070016.gif westonuk070015.gif westonuk070014.gif westonuk070013.gif westonuk070012.gif westonuk070011.gif westonuk070010.gif westonuk070009.gif westonuk070008.gif westonuk070007.gif westonuk070006.gif westonuk070005.gif westonuk070004.gif westonuk070003.gif westonuk070002.gif westonuk070001.gif
BWSC.07 SLOW CHARGER FOR TAMIYA/KYOSHO 6V / 7.2 / 8.4V 9.95
BWSC.11 2V SEALED LEAD ACID BATTERY SLOW CHARGER 9.95
BWSC.13 6V SEALED LEAD ACID BATTERY SLOW CHARGER 15.99
BWSC.15 12V SEALED LEAD ACID BATTERY SLOW CHARGER 15.99
BWSC.17 5HR CHARGER 9.6V 700MA NIKKO/TYCO TAMIYA CONNECTOR 9.95
BWSC.19 15HR CHARGER 9.6V 700MA FOR NIKKO/TYCO TAMIYA CONNECTOR 9.95
BWSC.20 5HR CHARGER 9.6V 700MA FOR NIKKO/TYCO + DC CONNECTOR 9.95
BWSC.21 15HR CHARGER 9.6V 700MA FOR NIKKO/TYCO + DC CONNECTOR 9.95
BWSC.23 5HR CHARGER 8.4V 700MA FOR MARUI GUN BATTERY 9.95
BWSC.25 15HR CHARGER 8.4V 700MA FOR MARUI GUN BATTERY 9.95
BWSC.TX SLOW CHARGER TX 70MA RX 70 MA 13.15
BWSC.TXH SLOW CHARGER TX 120MA RX 120MA 13.15
BWSC.TXX SLOW CHARGER TX 70MA + 2x RX 70MA 17.10
BWSC.TXXH SLOW CHARGER TX 70MA + 2 x RX 120MA 17.10
BWSC.TX3 SLOW CHARGER TX 100MA + 2 x RX 120MA 17.10
BWSC.TX5 SLOW CHARGER TX 110MA + 2 x RX 120MA 17.10
MAINS SLOW CHARGERS (BRITISH 13A PLUG)